Kosten van een faillissementsverzoek

Financieel

Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van de advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is van belang of je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijke persoon of namens een niet-natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld een bv.

Als de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek een betalingsregeling wenst te treffen, probeert de advocaat de kosten van het faillissementsverzoek mee te nemen in de regeling.

Mocht de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek failliet worden verklaard, dan mogen de gemaakte kosten als preferente vordering bij de curator worden ingediend. Dat betekent dat deze vordering met voorrang wordt uitgekeerd, als hiervoor financiële middelen zijn.

Vragen na aanleiding van dit artikel?

Neem contact op met onze gratis helpdesk via 088-6220340