Het berekenen van Incassokosten

Financieel

Als een debiteur niet tijdig betaald mag je incassokosten in rekening brengen. Hoeveel je mag berekenen wordt bepaald door de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet geldt als wettelijk maximum voor wat je naast de wettelijke rente aan incassokosten mag berekenen, in het geval het gaat om een particuliere klant. Voor zakelijke klanten mag hiervan worden afgeweken.

Bij particuliere klanten:
Er geldt altijd een minimum van €40 aan buitengerechtelijke incassokosten, die bij de debiteur in rekening gebracht mogen worden. Het totaal van de kosten mag het bedrag van €6.775 niet overschrijden. Deze kosten worden geacht inclusief btw te zijn. Hieronder zie je hoe de incassokosten mogen worden berekend.

De eerste €2.500 van de vordering, een percentage van 15%.
De tweede €2.500 van de vordering, een percentage van 10%.
De volgende €5.000 van de vordering een percentage van 5%.
Over de volgende €190.000 van de vordering een percentage van 1%.
Over het meerdere van de vordering een percentage van 0,5%

Incassokosten zijn ook hier te berekenen

Bij zakelijke klanten:
Bij zakelijke klanten mag er worden afgeweken van de Wet Incassokosten, je mag andere eisen stellen. Wel dient dit te worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Daarnaast moeten de kosten die in rekening worden gebracht wel redelijk zijn.

Vragen na aanleiding van dit artikel?

Neem contact op met onze gratis helpdesk via 088-6220340