Stappenplan debiteurenbeheer zakelijke klant

Financieel

Natuurlijk wil je het liefst zo snel mogelijk je geld ontvangen na het leveren van een product of dienst. Om een stabiele cashflow te houden is het belangrijk om consequent en structureel om te gaan met debiteuren beheer. Zorg ervoor dat je duidelijk in beeld hebt wat de termijnen en acties zijn die je onderneemt op het moment dat een dienst of product is geleverd. Op die manier voorkom je vaak dat facturen sneller worden betaald.

Voorbeeld van een stappenplan bij een zakelijke debiteur met een betalingstermijn van 14 dagen:

Dag 1: Stuur een factuur (Zorg dat de factuur aan de wettelijke eisen voldoet)
Dag 15: Stuur een herinnering. Geef aan dat de factuur wellicht aan de aandacht is ontsnapt en dat de betalingstermijn inmiddels is verstreken. Geef een termijn van 8 dagen om alsnog te betalen.
Dag 24: Bel de klant en geef aan dat je graag binnen 5 dagen het openstaande bedrag wenst te ontvangen.
Dag 30: Stuur een aanmaning waarin je de klant 8 dagen geeft om tot volledige betaling over te gaan.
Dag 39: Stuur een ingebrekestelling. Geef een laatste termijn van 5 dagen om de betaling te verrichten en vermeld hierbij dat je een incassobureau inschakelt bij het uitblijven van betaling.
Dag 45: Geen betaling ontvangen? Schakel een incassobureau in.

Vragen na aanleiding van dit artikel?

Neem contact op met onze gratis helpdesk via 088-6220340